Fysik 1

Om du läser komvux Lunds kommun funkar det bäst med en del innehåll om du är inloggad via www.lund.se/Skolportal

Klicka på Vklass och ange ditt användarnamn och lösenord.

Har du inget sådant ber du om att få det från din lärare. Är du sent antagen ber du om det i receptionen.

Du ska vara inloggad på Lunds kommun via www.lund.se/Skolportal

 

Om du läser på komvux, Lund  ska allt skolarbete i göras som inloggad med ditt skolanvändarnamn och ditt skollösenord. Du når studiehandledningen men inte allt annat material och ska inte göra det med din ev privata google-inloggning.

Särskilt på Androidtelefon är det lite bökigt ibland att få till det med att växla google användare från den privata till skol-inloggning.

Övningsprov: fysik-prov2-ovning-161026

Länk till självrättande prov: Självrättande introprov

Länk till studiehandledningen: Studiehandledning Fy1

Länk till löpande viktig info: Viktig info i Ma2bc, Fy1 och Ke2

Prov i Fysik 1 (Fysik 1a, Fysik 1b1, Fysik 1b2)

 

Delprov

Fy1-Prov-Studieavsnitt1-Övning-ver1701

fysik-prov2-ovning-161026

Fy1-Prov-Studieavsnitt3-150225

Fy1-Prov-Studieavsnitt1-150306

Fy1-Prov-Studieavsnitt1-150318

Fy1-Prov-Studieavsnitt1-151006b

Fy1-Prov-Studieavsnitt3-141209

Fysik-Prov-Studieavsnitt 1-141105

Fysik-Prov-Studieavsnitt 2-141014

 

 

 

 

 

 

 

Självrättande www-prov

Det är sammanlagt tre självrättande prov i Fysik.

Fy1-wwwprov-1

Fy1-wwwprov-2

Fy1-wwwprov-3

Tyvärr går det inte riktigt att exportera de självrättande proven från den studerande plattform där de fanns, Its Learning.

 

 

Labbar

9 stycken labbar ingår i kursen. 2 stycken är hemlaborationer.

De sju som genomförs på plats rapporteras vid labbtillfället. Vanligtvis gör vi en tabell på tavlan där alla grupper redovisar och när tabellen är fylld diskuterar vi gemensamt resultaten och slutsatserna av labben.

Två laborationer skrivs det fullständig rapport på. En av dessa är ena hemlaborationen. Den andra hemlaborationen skrivs det förkortad rapport på.

Kursprovet har en laborativ del.

 

www-filmuppgift

www-filmsuppgift

 

Nationella provbanken i Fysik 1

Ett Fysik 1 exempel är öppet

Om man sätter sig in i skillnaderna mellan Fysik 1, Fysik A, Fysik B kan man använda gamla provbanks uppgifter.  Gamla sajten har lagts ner verkar det som, men  minst 5 prov vardera ska vara öppna nu.  För närvarande lite svårt att hitta länk,

Sedan 2013 undervisar jag Fysik 1 på Komvux, Lunds kommun.

Här lägger jag prov. Ibland kan det bli näst senaste version. Rättningsmall använder jag handskriven och lägger inte ut. Vill inte ansvara för 100% korrekthet, det skulle bli ett allt för stort arbete. Ibland får mina elever rättelser under skrivtillfället.

Lektionsanteckningar och foton av labb- och demouppställningar lägger jag upp löpande i samma blogg som mina andra kurser som under hösten 2015 är Matematik 2bc närundervisning och flex samt Kemi2 Flex.  Kurserna kan skiljas åt genom att jag anger om bilden är av kategorin Matematik 2b, Kemi2Flex eller Fysik 1.

 

Studieavsnitt 1 omfattar första halvan av Fy1b1 – första tredjedelen av Fy1a

Studieavsnitt 2 omfattar andra halvan av Fy1b1 – andra tredjedelen av Fy1a

Studieavsnitt 3 omfattar andra halvan av Fy1b2 – tredje tredjedelen av Fy1a

Från vt15 gäller följande uppdelning av prov

Prov 1 är baserat på Studieavsnitt 1 och ger underlag främst för E och D.

Prov 2 är baserat på studieavsnitt 1 och 2 med tonvikt på studieavsnitt 2 och det ger underlag för E-A. Detta prov innehåller en del uppgifter från Skolverkets provbank.

Prov 3 är baserat på studieavsnitt 3 och det ger underlag för E-A. Detta prov innehåller en del uppgifter från Skolverkets provbank.

 

Prov 1 ges det extratillfällen på ett flertal gånger under terminen.

Prov 2 och Prov 3 ges det även extratillfällen på. Dessa extratillfällen ger underlag främst för E och D.

Vid slutet av terminen finns ett extratillfälle att testa antingen studieavsnitt 1-2 eller 3 med avseende på högre nivåer. Alla tre studieavsnitten ska då ha nått minst D på prov och minst ett prov på studieavsnitt, samt övrig verksamhet i krusen bl a laborerande, ska vara över D för att ett sådant test ska vara aktuellt att genomföra.

 

Ignorera filnamnen de var arbetsnamn. I vissa fall skrev eleverna en annan version.

2013-2015 undervisade jag Matematik 3bc på Komvux, Lunds kommun (vi lärare roterar kurserna mellan varandra och nu har jag släppt Ma3bc)

Här lägger jag prov. Ibland kan det bli näst senaste version. Rättningsmall använder jag handskriven och lägger inte ut.

Lektionsanteckningar lägger jag upp löpande i samma blogg som mina andra kurser Kemi2 Flex och Fysik1 Närundervisning och Flex.  Kurserna kan skiljas åt genom att jag anger om bilden är av kategorin Matematik 2b, Kemi2Flex eller Fysik 1.

Vill inte ansvara för 100% korrekthet, det skulle bli ett allt för stort arbete. Ibland får mina elever t ex rättelser under skrivtillfället och lektioner diskuteras ofta nästa lektion.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *