Lösningsförslag. Övningsprov 1 i Fy1.

Övningsprovet gås igenom onsdag 20160921. Bilderna (från ht 15) nedan kompletteras med nya bilder under onsdagen. Under bilderna lägger jag till kommentarer och svar från den diskussion och de frågor som dyker upp på lektion och i meddelanden. Bilderna kan alltså få korrigeringar. Erra Errata: Uppgift 1 längs ner v spalten. Ska stå: 10*20+10*20/2+5*40 =500 … Fortsätt läsa Lösningsförslag. Övningsprov 1 i Fy1.