månadsarkiv: februari 2016

Fy1. 20160209.

Gemensam övning med dynamometrar, en fjäder, animeringar och en simulering.

Syfte: Få helkoll på

  1. Hookes lag
  2. frekvens, periodtid, våglängd och utbredningshastighet för en ljudvåg.

1. Dynamometern är som en fjäder

Uppgift.

Mät hur lång den utdelade dynamometern är då den visar 0.2 N, 0.4 N, 0.6 N, 0.8 N respektive 1.0 N.

 

 

 

Vilken typ av samban råder mellan Krafen, F och längden Dl?

 

 

2. Fjäder och vikt som svänger utan att stanna framme vid tavlan.

Uppgift. Studera svängningen.

  1. a) I vilket läge är viktens förlängning som störst?

 

  1. b) I vilket läge är resulterande kraften som störst?

 

  1. c) Vilken av newtons lagar beskriver sambandet mellan resulterande kraft och acceleration?

 

  1. d) I vilket läge är accelerationen som störst?

 

 

3. Det är mycket som svänger! Luft blir till musik t ex!

 

 

Uppgifter

  1. a) Animation som visar hur en svängande punkt ger en våg.

 

Frekvensen f är svängningar per sekund.

Om vi mäter 7 svängningsperioder som tar 70 s så blir f = 0,1 1/s

Om vi istället använder samma mätning omvänt att det tar 70 s för 7 svängningar kan vi konstatera att tiden för en svängning, periodtiden T är 70/7 =10 s

Generellt ser vi nu att f = 1/T!

 

  1. b) Studera simuleringen.

Skärmdumpf-T-l-v

När du satt dig in i begreppen gör läraren en körning med simuleringen. Studera den – Se skärmdumpen ovan! – och bestäm:

  1. a) frekvens, f; periodtid, T; väglängd l, och utbredningshastighet v.