månadsarkiv: oktober 2015

Ma2bc. Logaritmer och Övningsprov. 20151008-

Här följer det sista i studieavsnitt 1. Det visar hur vi avgränsar oss vad det gäller logaritmer. Se Mål 1 och Mål 2 i bilden nedan. Rent praktiskt vill vi ju kunna bestämma t ex hur lång tid en förändring såsom bakterie- eller penningtillväxt sker.  Som framgår av bilden nedan gör vi det inom ramen för 2bc ”receptmässigt” dvs vi följer en procedur såsom vi gör när vi använder pq-formeln.   Notera att bilderna på lösningar på övningsprovet byggs på efter hand och att det följs av avsnittet ”Errata, korrigeringar, kommentarer och diskussion”. Bidra gärna med fråga på lektion, räknestuga eller meddelande i Ist L!

  

  

  

  

Errata, korrigeringar, kommentarer och diskussion

Räknare är inte tillåten på prov 1. Tyvärr blir det för rörigt att hantera på onsdagsskrivningar för provvakterna som har många kurser och prov att hålla koll på.  Regler av typen. ”eleverna ska lämna in del 1 och får därefter använda räknare” är röriga att ha i detta sammanhang.  Det kan sitta elever i t ex Ma grund och ha tillåtet med räknare hela tiden.

När det gäller uppgift 16 se därför förändringen som har gjorts i frågeställningen i det uppdaterade provet.  Du ska inte svara med närmevärde utan med det uttryck som blir (det arbetet kräver inte räknare)

I prov 2 får du använda räknare hela provet. Därmed är reglerna för provvakterna enkla:

-Ingen räknare alls på prov 1 – Räknare hela tiden för prov 2

 

Övningsprov Studieavsnitt 1, Fysik 1, ht15

Här kommer succesivt lösningsförslag till övningsprovet.  Notera att bilderna följs av ”Errata och kommentarer”.  Där kommer ev rättelser, tolkningsfrågor, mm.  Bilderna byts inte även om de skulle innehålla brister.


  
 

 
 Errata och kommentarer:

3b. Gör man en längre beräkning där värden på m och g används så kan man ändå få full poäng. I bilden ovan ser man att de kan förkortas bort, men den korta lösningen kan vara svår att komma på :)

3c. Kraften i dynamometern ersätter fiktionskraften då vagnen vänts och friktionen kan försummas.   Den är alltså lika stor som Fµ =m*g*sinv = 1,09 N (v=18,43494882) eftersom Newtons första lag ska fortsätta gälla.

4. Är inte med bland bilderna ovan.   Kort ledtråd till den:

a) 0 < acc < 9,82 m/s2     långsam acc med stor m1 (trög) och liten m2 (ger liten dragkraft)

hög acc med liten m1 (låg tröghet) och stor m2 (ger stor dragkraft, acc kommer dock inte över fritt fall)

 

4b) a=F/m   men… Vilket F? Vilket m?  Jo! F är kraftresultanten m2*g. massan som ska in här är totala massan m1+m2 eftersom båda bidrar till trögheten.   Rätt värde a=3,72 m/s^2