månadsarkiv: maj 2015

Ma3bc Övningsprov kap3-4/5

IMG_3874c

IMG_3877c

IMG_3886c

 

 

 

 

 

 

Uppgift D1 ska ha funktionen f(x) = x3 ­+ 3x2 − 24x + 2

extrempunkter:

maxpunkt i   (-4, 82). Utanför intervallet så den påverkar inte svaret, men du bör ha koll på den.

minpunkt  i   (2, -26)

Ändpunkterna är också extrempunkter

ena ändpunkten är en minpunkt i (-3, 74)

andra ändpunkten är en maxpunkt (5, 82)

Minsta värdet är -26 (då x=2)

Största värdet är 82 (då x=5). Notera att x=-4 inte ingår i definitionsmängden.

Se t ex 3131 i boken eller genomgång på lektion hur lösningen ska sturktureras för att nå hög nivå i det som kallas Kommunikation.

 

IMG_3875b