månadsarkiv: september 2014

20140905-Lite fysikhistoria.

Om vi accepterar följande påstående (som ju bryter mot de flestas intuitiva uppfattning…)

”Ljushastigheten i vacum är samma för alla som rör sig med konstant hastighet”.

Då följer relativt rättframt att tiden och rummet, längden, är olika för olika betraktare av en snabb rörelse. Se vår lektion som kopplar till s353-355 i kursboken.

Tillämpa därefter de erhållna sambanden för tidsdilation och längdkontraktion med

Ex 10.1 ” tvillingparadoxen” s359.

 

 

Området med förvrängningen av tid-rummet – tidsdilation och längdkontraktion – är ett exempel på att kända personer gärna tillskrivits upptäckter som i själva verket många nosade på (ibland även deras fruar..). Här var en ”doldis” först, men infospridningen var inte som idag…

Först var inte Albert Einsteins speciella relativitetsteori (1905) (där de ingår)

ae

 

Först var inte heller Hendrik Lorentz (1904) som länge gett namn åt gammafaktorn

hl

Först var

 

Voldemar Voigt (1887).

WoldemarVoigt_-_from_Commons

Om Voigts upptäckt blivit uppmärksammad skulle det inte dröjt 18 år till den speciella relativitetsteorin, och denna skulle troligtvis inte författats av Einstein…